Panel používateľa

Aké sú hlavné znaky bezpečnostných cylindrických vložiek?

Bezpečnostné cylindrické vložky sa vyznačujú:

• nízkou pravdepodobnosťou ich prekonania dynamickou metódou (angl. Bump-Key)

• čo najmenším možným presahom čela vložky nad rovinu vonkajšieho štítu, odporúča sa max. 3mm

• niekoľkými zakalenými ihlami, ktoré sú umiestnené v telese aj vo valci vložky

• systémom zabraňujúcim rozlomeniu a následnému vytiahnutiu cylindrickej vložky z krídla dverí

Prihlásenie