Panel používateľa

Čo znamená patentová ochrana pri bezpečnostných vložkách?

Patentová ochrana proti neoprávnenému kopírovaniu kľúčov Vám zaručí, že v dobe platnosti patentu kľúč k Vašej bezpečnostnej vložke nevyrobí žiadna kľúčová služba bez predloženia bezpečnostnej karty. Patentová ochrana je zvyčajne 20 rokov, ochrana užívateľského vzoru sa vydáva na 10 rokov. Doba platnosti patentu je dôležitá, pretože po jej uplynutí je kľúč nechránený. To znamená, že po skončení platnosti patentu Vám alebo akejkoľvek inej osobe môžu v kľúčovej službe vyrobiť náhradný kľúč aj bez predloženia bezpečnostnej karty.

Prihlásenie