Panel používateľa

Ako vymeniť bezpečnostnú vložku vo dverách?

Postup pri výmene vložky:

  1. Odmerajte vložku. Jej rozmer sa skladá z dvoch čísel: zo vzdialenosti od stredovej upevňovacej skrutky ku kraju kovania z vonkajšej (A) a z vnútornej (B) strany dvier. Rozmer sa potom uvádza ako A + B, napríklad 29 + 35. Pri gombíkovej vložke je gombík na vnútornej strane.
  2. Odskrutkujte starú vložku. Zastrčte kľúč do vložky a zo zadlabávacieho zámku odskrutkujte stredovú skrutku, ktorá vložku upevňuje.
  3. Vytiahnite vložku pomocou zastrčeného kľúča.
  4. Zasuňte novú vložku. Najprv do nej zasuňte kľúč a otočte bubienkom tak, aby bol zub v rovine s telom vložky. Vložku aj s kľúčom zastrčte do zadlabávacieho zámku.
  5. Zaskrutkujte vložku - zarovnajte ju tak, aby z vonkajšej strany nepresahovalo viac ako 3 mm kovania a pripevnite ju skrutkou.
  6. Na záver skontrolujte otočením kľúča, či sa vložka nikde nezadrháva a ľahko sa otáča.

 

Prihlásenie