Panel používateľa

Údržba mechanických bezpečnostných vložiek

Mechanická cylindrická vložka sa skladá z viacerých malých kovových súčiastok, ktoré sa pri nesprávnej alebo žiadnej údržbe môžu začať zasekávať, pretože sú mechanicky veľmi namáhané. Pre správnu funkciu a dlhú životnosť odporúčame dverovú vložku premazať min. 1x ročne. Vhodné sú mazadlá s veľmi riedkou konzistenciou, ktoré nelepia nečistoty. Veľmi praktické sú mazadlá v spreji v nádobke s aplikátorom, napr. mazadlo Multlock. Takéto mazadlá sa môžu použiť na čistenie vložky, ako prevencia proti zamrznutiu vložky alebo pri rozmrazovaní vložky. Mazadlo nastriekame do vložky, zasunieme kľúč a podľa potreby ním niekoľkokrát otočíme do obidvoch strán. Bežný mazací olej alebo vazelína nie sú vhodné, pretože sa na nich nalepí prach a iné nečistoty a po určitom čase sa vnútro vložky zalepí úplne a nedá sa do nej zasunúť kľúč a otočiť ním. Vložka sa zasekne a prestáva fungovať.  

Prihlásenie