Panel používateľa

Ako sa certifikujú cylindrické vložky?

Certifikačný postup pre označenie výrobku SECURITY TESTED

Základný postup pre zatriedenie výrobku a pre skúšky:

Komponenty bezpečnostných dveríokien, mreží a roliet sa skúšajú podľa:
• ich výrobkových noriem
• odolnosti proti ručným pokusom podľa STN EN 1630
• cylindrické vložky sa skúšajú aj na odolnosť proti nedeštruktívnej dynamickej metóde otvorenia

Zatriedenie podľa NBÚ SR – bezpečnostné štandardy

Základný postup pre zatriedenie výrobku podľa Vyhlášky 336/2004 a požiadavky pre skúšky podľa Skúšobného postupu č. 1/2012:
Komponenty bezpečnostných dverí, okien, mreží a roliet sa skúšajú podľa:
• ich výrobkových noriem
• odolnosti proti ručným pokusom podľa STN EN 1630
• vložky do dverí sa skúšajú aj na odolnosť proti nedeštruktívnej dynamickej metóde otvorenia
Bezpečnostné štandardy:
Typ 1 (Vyhradené, V)
Typ 2 (Dôverné, D)
Typ 3 (Tajné, T)
Typ 4 (Prísne tajné, PT)
STN EN 1627 – požiadavky a triedenie
Zatriedenie podľa NBÚ

Prihlásenie