Panel používateľa

Čo je to uzamykací systém?

Uzamykací systém tvoria mechanickémechatronické alebo elektronické cylindrické vložky alebo ich kombinácia namontované na dverách, ktoré spolu tvoria jeden celok. Pre uzamykací systém je potrebné určiť právomoci a obmedzenia, ktorý kľúč alebo elektronický čip má otvárať ktoré dvere. To znamená, že jeden kľúč alebo elektronický čip môže otvárať viac dverí, ale v systéme môžu byť aj kľúče, ktoré otvoria len jedny dvere. Napr. generálny kľúč je kľúč, ktorý otvorí úplne všetky dvere v uzamykacom systéme. Pri plánovaní uzamykacieho systému sa odporúča vyplniť uzamykací plán a zodpovedať si na základné otázky, čo má uzamykací systém obsahovať. Uzamykací systém je vhodný pre firmy, domácnosti, ale aj bytové domy.

Výhody uzamykacích systémov:

  • jedným kľúčom sa dajú otvoriť vložky všetkých dverí, ktoré spadajú pod jeho práva
  • jednoduchšia evidencia kľúčov
  • rozpis práv umožňuje podrobný prehľad o tom, kto a kam má prístup
  • vysoká úroveň zabezpečenia
  • ochrana kľúčov proti kopírovaniu
  • kľuče je možné objednať len u správcu systému a to po predložení príslušnej bezpečnostnej karty.

 

Prihlásenie