Panel používateľa

Aké sú špeciálne prevedenia vložiek?

Za príplatok ponúkame nasledujúce špeciálne úpravy bezpečnostných vložiek: 

EMERGENCY (BSZ) – úprava, ktorá umožňuje otvoriť alebo odomknúť vložku aj keď je z opačnej strany vo vložke zasunutý kľúč. Odporúčame pri dverách s kovaním s guľou. Pri zabuchnutí dverí s kľúčmi zvnútra je možné ich iným kľúčom otvoriť zvonku. Táto úprava nie je potrebná pri vložkách s olivkou. Emergency sa objednáva pri konkrétnej vložke ako špeciálne prevedenie.

Ozubené koliesko – používa sa na ovládanie viacbodových zámkov v bezpečnostných dverách. Najčastejšie sa používa 10 zubové koliesko, je možné dodať aj koliesko s 12 alebo 13 zubami. Objednáva sa pri konkrétnej vložke ako špeciálne prevedenie.

Zjednotenie na spoločný kľúč – umožňuje odomykať a zamykať viac vložiek jedným kľúčom. Objednáva sa v kategórii Služby.

SGHK – systém generálneho kľúča - objednáva sa v kategórii Služby

3v1 – semafor – umožňuje prekódovanie vložky pri strate kľúča, odporúčame pri malých deťoch, objednáva sa v kategórii Služby

FlexControl – umožňuje časové obmedzenie platnosti kľúča, odporúčame napr. pri prenájme nehnuteľností, objednáva sa v kategórii Služby

Úprava vložiek proti rozlomeniu a vytrhnutiu - teleso vložky alebo polvložky je zosilené kalenými oceľovými platňami, ktoré zabezpečujú zvýšenú ochranu bezpečnostnej vložky alebo polvložky. Túto úpravu odporúčame pri vložkách, ktoré presahujú kovanie o viac ako 3mm. Môže sa použiť aj v prípadoch, keď vložka kovanie nepresahuje. Minimálny rozmer vložky musí byť 31+31mm, min. rozmer polvložky je 31mm. Táto úprava sa objednáva pri konkrétnej vložke ako špeciálne prevedenie.

Prihlásenie