Čo je to uzamykací systém?

Uzamykací systém tvoria mechanickémechatronické alebo elektronické cylindrické vložky alebo ich kombinácia namontované na dverách, ktoré spolu tvoria jeden celok. Pre uzamykací systém je potrebné určiť právomoci a obmedzenia, ktorý kľúč alebo elektronický čip má otvárať ktoré dvere. To znamená, že jeden kľúč alebo elektronický čip môže otvárať viac dverí, ale v systéme môžu byť aj kľúče, ktoré otvoria len jedny dvere. Napr. generálny kľúč je kľúč, ktorý otvorí úplne všetky dvere v uzamykacom systéme. Pri plánovaní uzamykacieho systému sa odporúča vyplniť uzamykací plán a zodpovedať si na základné otázky, čo má uzamykací systém obsahovať. Uzamykací systém je vhodný pre firmy, domácnosti, ale aj bytové domy.

Výhody uzamykacích systémov:

  • jedným kľúčom sa dajú otvoriť vložky všetkých dverí, ktoré spadajú pod jeho práva
  • jednoduchšia evidencia kľúčov
  • rozpis práv umožňuje podrobný prehľad o tom, kto a kam má prístup
  • vysoká úroveň zabezpečenia
  • ochrana kľúčov proti kopírovaniu
  • kľuče je možné objednať len u správcu systému a to po predložení príslušnej bezpečnostnej karty.

 

Ako si vybrať bezpečnostnú vložku?

 

 

Posledné prezerané

Prihlásenie